Simple... isn't it?

Algemene voorwaarden Zoals je van ons gewend bent, zal je net als in onze repen, niets listigs in onze voorwaarden vinden…

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de website

Welkom op de website van Eat Natural. Als je op deze website rondkijkt en als je deze website gebruikt, geef je daarmee te kennen dat je akkoord gaat met de volgende algemene voorwaarden voor het gebruik van de website. Door deze algemene voorwaarden en ons privacy beleid wordt de relatie tussen jou en Eat Natural met betrekking tot het gebruik van de website geregeld. Ben je niet volledig akkoord met deze voorwaarden, gebruik onze website dan niet. Met 'Eat Natural', 'wij/we' of 'ons/onze' verwijzen we naar de eigenaar van de website: Eat Natural. Het geregistreerde adres is: 4 Fourth Ave, Halstead, Essex CO9 25Y, UK. Met 'jij/je/jou/jouw' wordt verwezen naar de gebruiker of bezoeker van de website. Voor het gebruik van de website gelden de volgende voorwaarden:

 • De inhoud van de pagina's van deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en gebruik. Er kunnen wijzigingen aangebracht worden aan de website zonder kennisgeving.
 • Deze website gebruikt cookies om geprefereerd surfgedrag te onthouden. Als je cookies toestaat, dan kan onderstaande persoonlijke informatie door ons opgeslagen worden voor gebruik door derden:
  • informatie die je geeft. We kunnen persoonlijke informatie verzamelen (bijvoorbeeld je naam, e-mailadres en postadres) als je contact met ons opneemt;
  • informatie die wij verzamelen als je de website gebruikt;
  • informatie die doorgegeven wordt door jouw computer als je de website gebruikt. Dat kan onder andere zijn: je IP-adres, browsergegevens en informatie die we uit cookies halen.
 • Wij geven evenals alle derde partijen geen enkele garantie voor de juistheid, tijdigheid, beschikbaarheid, volledigheid of geschiktheid van de informatie en het materiaal dat op deze website te vinden is of aangeboden wordt voor welk doel dan ook. Je weet dat deze informatie en dit materiaal onjuistheden en vergissingen kunnen bevatten en wij sluiten uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid voor zulke onjuistheden en vergissingen uit, in de grootste door het recht toegestane mate.
 • Als je informatie of materialen van deze website gebruikt, dan is dat volledig voor jouw eigen risico en wij zijn daarvoor niet aansprakelijk. Het is altijd jouw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat producten, diensten of informatie die beschikbaar zijn via deze website aan jouw specifieke eisen voldoen.
 • Deze website bevat materiaal dat eigendom is van ons of dat aan ons in licentie gegeven is. Tot dit materiaal behoren onder andere het ontwerp, de lay-out, uiterlijk, verschijningsvorm en de grafische elementen (dit is geen volledige opsomming).
 • Reproductie anders dan conform het copyright-statement is verboden. Het copyright-statement maakt onderdeel uit van deze algemene voorwaarden.
 • Alle op de website weergegeven handelsmerken die niet eigendom zijn van of niet in licentie gegeven zijn aan de operator, worden als zodanig aangegeven op de website.
 • Ongeoorloofd gebruik van deze website kan aanleiding zijn tot vordering van schadevergoeding en/of een misdrijf zijn.
 • Deze website kan ook links naar andere websites bevatten. Dit kan van tijd tot tijd verschillen. Deze links worden gegeven om jou van dienst te zijn om verdere informatie te vinden. Ze betekenen niet dat wij die websites onderschrijven. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte websites.
 • Jouw gebruik van deze website en geschillen die het gevolg zijn van dit gebruik van de website zijn onderworpen aan de wetten van Engeland, Noord-Ierland, Schotland en Wales.